Praktijk Salomee
updownmute
logo picture

Iedereen streeft naar een gelukkig leven. Maar wat doe je als je niet tevreden bent over jezelf? Praktijk Salomee biedt hulp met lichaamsgerichte psychotherapie, coaching en neurofeedback.

Contact

Startvragen en mogelijkheden die er zijn:

updownmute

__Aan de inhoud van deze pagina wordt nog gewerkt
Trauma verwerking ( 7-14)
Spanningsklachten ( 5-8)
Familie probleem (3-5 )
SOLK ( 5-12)
Last van heftige emoties (6-8 )
Sollicitatieangst
Onzekerheid
Burn out (3-5)

Terug naar boven

 

Coaching en Training

updownmute

Een baan voor het leven is ‘uit’, regelmatig wisselen van baan is de trend! Dit betekent ook dat iedere werknemer of zelfstandige professional meer tijd zal willen besteden aan persoonlijke ontwikkeling, scholing, training en coaching. Hoe ga je om met een flexibele arbeidsmarkt, met veranderingen op je werk en je baan en met veranderingen in je privé leven?

Coaching ; Noodzaak of luxe
Wanneer mensen vanuit hun persoonlijke kracht, talenten en idealen handelen, wordt de wereld boeiend en kleurrijk. We leven in een belevingseconomie waar mensen het verschil maken. Op basis van ‘een gevoel’ - positieve of negatieve ervaringen maken we keuzes. Deze keuzes zijn voor een organisatie of bedrijf van levensbelang. Medewerkers vormen daardoor het psychologisch kapitaal van een bedrijf of organisatie om zo de gestelde doelen en resultaten te behalen. Om de persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit van medewerkers te vergroten, zal coaching een goede bijdrage kunnen leveren. Deze investering in mensen is voor een bedrijf of organisatie geen luxe maar gewoon noodzaak om te blijven voortbestaan.

Mijn BeA kijk op coachen

Met een persoonlijk en lichaamsgericht bewustzijnsproces nodig ik mensen uit om ‘de drempel van de aarzeling’ over te stappen. Door in beweging te komen, veranderingen aan te brengen en nieuwe stappen te gaan zetten. Het is een combinatie van resultaatgerichtheid en het ontwikkelen van psychologische capaciteiten. Met als achterliggende gedachte dat alles wat aandacht krijgt, groeit. Kijken naar positieve ervaringen en naar wat goed gaat, is inspirerend en zet aan tot het bedenken van oplossingen. In lichaamsgerichte coaching is mijn focus gericht op alles wat jij en je lichaam laten zien en vertellen. Je lichaam fungeert als spiegel van de persoonlijkheid. Hoe beïnvloedt je geest jouw lichaam en andersom? Wat voelt natuurlijk en echt, welke impulsen zijn voelbaar, wat doe je graag en wat voelt als een verplichting? De kunst van het waarnemen zonder oordeel, beter bekend als mindfulness, heb ik in mijn werkwijze geïntegreerd.

Bewust aandacht geven

Belangrijke thema’s daarbij zijn: denkbeelden en opvattingen die je hebt meegekregen en dagelijks gebruikt. Welke zijn nog bruikbaar en waar heb je niets meer aan? Welke maken je energiek en blij? Welke kosten alleen maar energie en kracht? Door elke vraag ook ontkennend te stellen ontstaat er beweging tussen de twee polen ‘graag’ en ‘niet’. Door je af te vragen welke waarde ze ieder voor zich nog hebben in je huidige werk en leven, creëer je een nieuw beeld over jezelf, je huidige en toekomstige baan. Zo bereik je de creatieve ruimte waar nieuwe ideeën en beelden ontstaan. Achteraf voelt de uitkomst volkomen logisch en ben je alweer vergeten dat je het niet wist: ‘de logica van het onbewuste’. Het resultaat zal een verbreding en een verdieping geven op jezelf!
Heb je de bereidheid om jezelf proactief onder de loep te nemen en jezelf te (laten) confronteren, in positieve en negatieve zin? Dan is deze vorm van coaching iets voor jou.

Praktische details
• Een eerste contact is een kennismaking en oriëntatie op de vraag.
• Daarna volgt het besluit om wel of niet in zee te gaan met elkaar.
• Gaan we door dan formuleren we kerndoelen en maken we afspraken.

Een persoonlijke klik

Als je een nieuwe impuls wilt geven aan je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling door een coachings- en trainingstraject, kies je iemand die deskundig is, die je ligt en vertrouwt. De persoonlijke klik moet er zijn, anders werkt het niet. E-mail of bel voor een oriëntatiegesprek om te kijken of er een persoonlijke klik is! Tel: 0317 311036 of e-mail naar info@salomee.nl.

Training

Voorbeelden van Trainingen

1. Present zijn; vrij en onbevangen voor een groep staan!
2. Supervisie voor professionals: over werken in een dynamische relatie met clienten!
3. Mindfullness training: zonder oordeel waar nemen en betekenis geven.
4. Geweldloos leren communiceren; om de elementen van het model van geweldloze communicatie bij conflicten toe te
kunnen passen. Kenmerkende elementen:
• De waarneming dient gescheiden te worden van meningen, gevoelens en interpretaties.
• Woorden die direct de eigen gevoelens omschrijven worden nogal eens verward met woorden die beschrijven wie
of wat we zijn.
• Emoties en gevoelens zijn signalen die aangeven of een wezenlijke behoefte is vervuld of niet!
• Vragen wat je nodig hebt en daarbij helder formuleren en ruimte laten voor een ‘nee’.

Meer weten? Stuur een e-mailverzoek naar info@salomee.nl.

Terug naar boven

 

Informatie over BeA Therapie

updownmute

Een Bioenergetische Analyse Therapie is een psychodynamische therapie, die op het lichaam, het zelf, en op interactiepatronen-- georiënteerd is.

Uitgangspunten
Lichaam en geest zijn fundamenteel verbonden; zij beïnvloeden elkaar wederzijds. Met andere woorden, dat wat in de geest omgaat, weerspiegelt zich in het lichaam en andersom. We leven, groeien en ontwikkelen ons in relatie met anderen. Dat kunnen we niet alleen. Contact voelen is een basisvoorwaarde voor een gezond en fijn leven. Recent neurobiologisch onderzoek ondersteunt dit gegeven.
In de eerste jaren van ons leven, voordat we goed leren praten, groeien ons lichaam en brein heel snel. Heel veel cellen en zenuwbanen worden aangelegd. In de relatie met onze verzorgers - meestal onze ouders - leren we emoties te voelen en met onze behoeften om te gaan. Relatiepatronen die in deze periode ingeweven worden in ons lichaam en ons brein, verdwijnen naar de achtergrond van ons bewustzijn. Ze vormen het fundament voor de manier van omgaan met onszelf en met mensen in alle relaties, die we in de rest van ons leven, zullen hebben. Helaas zijn we ons dat later niet meer bewust. Aan de ene kant zijn emoties en gevoelens fysiologische reactiepatronen van en in je lichaam, die je alleen zelf kunt voelen. Aan de andere kant zijn emoties en gevoelens relationele patronen die in contact met anderen te zien zijn. Het zijn twee kanten van dezelfde spiegel. Emoties en gevoelens die we tegenkomen in ons leven, die problemen geven, hebben een lichamelijke, psychische en sociale component.

De methode van de bio-energetische analyse is in de jaren zeventig ontwikkeld door Dr. Alexander Lowen. Medicus en psychoanalyticus Lowen merkte dat cliënten in therapie subtiele veranderingen in de adembeweging, lichaamsbewegingen en houding gebruikten om zichzelf staande te houden. Anders gezegd: cliënten spanden zichzelf in om zo opkomende emoties proberen tegen te houden. Lowen kwam tot de conclusie dat emoties in het lichaam besloten zaten. Hij werkte zijn theorie uit in een methodiek waarbij hij uitging van de gedachte dat ons lichaam als geheel een afspiegeling is van onze ervaringen uit het verleden. Hij beschreef de zogenaamde karakterstructuren als een gevolg van levenservaringen en/of trauma’s van cliënten. Hierdoor werden emotionele problemen en de houding en bewegingen van het lichaam, met elkaar in verband gebracht. De afgelopen jaren zijn op grond van onderzoek en praktijkervaringen van veel collega’s specifieke behandelingen toegevoegd. De lichaamsgerichte aanpak van trauma’s en het gebruik van technieken als hartcohentie en mindfulness-oefeningen bij burn-out, overspannenheid en overgewicht, zijn daar voorbeelden van.

Therapie als bewustwordingsproces
De combinatie van de geestelijke en lichamelijke benadering van emotionele problemen bij cliënten is nog steeds de kern van de bio-energetische methodiek. Gevoelens van boosheid, angst of gebrek aan levenslust, geven veel onrust en onzekerheid in jezelf. Het zijn onbewuste manieren van reageren, die jezelf in de kern beschermen tegen pijn en verdriet. Je verdedigt jezelf of trekt je terug. Als een ‘lastige’ emotie blijft opduiken en je gedrag en reactie erop niet veranderen, ontstaan er problemen en geeft je lichaam allerlei signalen af. Wanneer gesprekken met partner, familie of vrienden dan niet helpen, kan therapie hulp bieden. Het is een mogelijkheid om jezelf meer bewust te worden van wat er speelt in je leven en wat je kunt doen om jezelf te veranderen.

Bewustwording tijdens lichaamsgerichte psychotherapie blijft niet beperkt tot mentaal weten maar wordt gevoeld als een levensechte ervaring. In dit proces wordt, naast het contact en gesprek zoals in elke psychotherapie, het lichaam gebruikt als een spiegel van de persoonlijkheid.

Hierbij is aandacht voor:
• het emotionele probleem dat op de voorgrond staat en problematisch voelt;
• de persoonlijke ervaringen en belevingen van de levens- en gezinsgeschiedenis;
• spanningspatronen in het lichaam;
• interactiepatronen;
• gedachten die een belangrijke rol spelen;
• de natuurlijke ‘eigen’ manier van contact maken.
Het therapie-proces gebruikt technieken en oefeningen om meer ‘geaard’ en energieker in het leven te leren staan, het zelfgevoel te vergroten en zelfexpressie te bevorderen. De technieken leren je een persoonlijke betekenis te geven aan eigen ervaringen. Het leggen van verbanden geeft meer persoonlijke vrijheid (autonomie), zelfverantwoordelijkheid en zelfbewustzijn.

In de dagelijkse praktijk werk ik met mensen die op zoek zijn naar oplossingen voor hun problemen en met praten alleen niet verder komen. De bio-energetische benadering is een krachtige en tegelijkertijd ‘zachte’ manier van werken, met veel respect voor de cliënt. Afhankelijk van de vraag of het probleem, zal de duur van de therapie verschillend zijn. Als therapeut bied ik een professionele aanpak en persoonlijke aandacht. Voor meer informatie, bel of e-mail mij voor een informatief gesprek. Voor contactgegevens: zie contact.

Terug naar boven

 

Relatietherapie

updownmute

Is het nog mogelijk, een duurzame relatie waarin je ‘echt houdt van de ander en samen oud wilt worden?’ Het lijkt anno 2015 een utopie. Verliefd worden, een intieme relatie met elkaar aangaan, samen het leven delen, geen of wel kinderen krijgen … Totdat ‘het niet meer lekker gaat’ en wat dan? Blijf je bij elkaar of wordt het scheiden? De echtscheidingscijfers zijn hoog. Kan relatietherapie de andere weg zijn?

Ervaring
Door mijn werkervaring met echtparen is het voor mij duidelijk dat relatietherapie áltijd de moeite waard is. Hoe meer emoties en gevoelens een plaats krijgen in het contact en de communicatie tussen twee mensen, hoe bevredigender de intieme en seksuele relatie zal zijn. Soms is scheiden uiteindelijk toch de beste oplossing. Als je het daar als paar over eens bent, dan gaat de aandacht naar de manier waarop en het hoe. Vaak blijkt dat paren diep in hun hart een scheiding niet willen maar liever op zoek gaan naar andere manieren om uit de relatieproblemen te komen. Relatietherapie biedt de mogelijkheid om tijd en aandacht te investeren in je eigen groei en ontwikkeling en met elkaar een nieuw beeld te creëren: samen verder, maar dan anders.

Mijn aanpak
Ik streef naar een‘dialoog’, een communicatie en interactie tussen beide partners over thema’s zoals:
• de emotionele patronen vroeger en nu;
• gedragspatronen en consequenties;
• het innerlijk stilzwijgen;
• behoeftes over autonomie, vrij en verbonden zijn;
• wederzijdse beïnvloeding;
• een nieuw relatiebeeld samen stellen
In een oriëntatiegesprek wordt duidelijk hoeveel tijd er nodig zal zijn. Als het om een specifiek gedragsprobleem gaat waardoor de relatie niet goed loopt, dan zijn drie sessies vaak genoeg om als paar weer verder te kunnen. Wanneer verschillende onbewuste relatiepatronen problematisch lijken, zullen meer sessies nodig zijn. Voor meer informatie over deze vorm van relatietherapie of voor een oriënterend gesprek, neem contact op via 0317-311036 of e-mail naar info@salomee.nl.

Terug naar boven

 

Praktische informatie

updownmute

Algemene informatie

Naam praktijk:Praktijk Salomee voor Lichaamsgeorienteerde psycho-therapie, training en coaching. e
Naam therapeut(e):Greetje W.Z. Salomons
Aangesloten bij1. Beroepsvereniging SBLP/NIBA: Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse, CBT certificaatnummer 043
2. Nederlandse Associatie voor Psychotherapie: NAP en European Association for Psychotherapy, EAP, ECP certificaatnummer 429
AGB-codeZorgverlener: 94-008701 Praktijk 94-57409
AGB-codeZorgverlener: 90-037808 Praktijk 90-(0)16416
Adres praktijk:Jan van Arkelweg 22, 3911 CD Rhenen
Telefoonnummer:0317–311036 of 06-20614008
E-mailadres:info@salomee.nl


Het ECP register heeft net als het BIG register een serie kwaliteitseisen. Er is een klacht- en tuchtrecht en elk jaar een verplichtte herregistratie. De Bioenergetische Analyse is door de EAP erkent als een wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie methodiek. Steeds meer worden in de GGZ CAM; Complementary Alternative Medicine, behandelingen gebruikt.

Ziektekostenverzekeringen
Als NIBA CBT therapeut met een NAP/ ECP registratie, wordt de therapie via uw aanvullende verzekering voor een deel vergoed
Zie voor de hoogte van deze vergoeding uw polis.

Trainingen: afhankelijk van de soort en de duur lopen de kosten uiteen van € 180,- tot € 620,-
Coaching: volgens een individuele offerte, variërend van € 125,- tot € 185,-

Algemene informatie over Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse
NIBA/SOBA: Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse
Secretariaat: Astersingel 74 2651 PK BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon: 06-52568389
E-mail: soba@secretariaatonline.nl
Website: http://www.bioenergetischeanalyse.nl

Algemene informatie over de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie,ECP Register
NAP-office: UTRECHT
Telefoon: 030-2733834
E-mail: info@nap-psychotherapie.com
Website: http:www.nap-psychotherapie.com

Beroepsverenigingen en relevante links*
EFBA-P (European Federation for Bioenergetic Analysis Psychotherapy)
De Europese vereniging van landelijke bio-energetische verenigingen in Europa.
http://www.bioenergeticanalysis.net

IIBA (International Institute for Bioenergetic Analysis)
De wereldorganisatie van de Bio-energetische Analyse en Opleidingen, gevestigd in Zwitserland.
http://www.bioenergetic-therapy.com

EAP (European Association for Psychotherapy)
De Europese koepel voor alle psychotherapie-modaliteiten
http://www.europsyche.org

Ziektekostenverzekeraar CGVZ (vroegere UVIT )
|http://www.cooperatievgz.nl

Terug naar boven

 

Spinsel van de maand

updownmute

Over macht, gezag en invloed!
Zou er nu niemand in de buurt van Poetin of Erdogan zijn, die hen de de basisprincipes van het geweldloos communiceren nog een keer kan uitleggen. Er is altijd een derde weg die voor alle partijen acceptabel is ten slotte!

Terug naar boven

 

updownmute


Praktijkonderzoek

afgerond

Terug naar boven

 

Praktijk Salomee

updownmute

Gespecialiseerd in Psychosomatische Therapie, Lichaamsgeorienteerde coaching en therapie. Lichaam en geest zijn fundamenteel met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Met andere woorden, dat wat in de geest omgaat, weerspiegelt zich in het lichaam en andersom.

Greetje Salomons

updownmute

Terug naar boven

 

Contact

updownmute

Greetje Salomons
Jan van Arkelweg 22
3911 CD Rhenen
Nederland
Tel: 0317-311036 of 06-20614008
E-mail: info@salomee.nl

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Bericht:
captcha
 verstuur

Terug naar boven

 

Contact

Greetje Salomons
Jan van Arkelweg 22
3911 CD Rhenen
Nederland
Tel: 0317-311036 of 06-20614008
E-mail: info@salomee.nl

Praktijk Salomee

Gespecialiseerd in Psychosomatische Therapie, Lichaamsgeorienteerde coaching en therapie. Lichaam en geest zijn fundamenteel met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Met andere woorden, dat wat in de geest omgaat, weerspiegelt zich in het lichaam en andersom.

Lees meer

Speciaal voor:

SOLK; onverklaarde lichamelijke klachten
Stress,Trauma, Shock, PTTS
Relatie- en communicatie
Familie en gezinsverbanden
Persoonlijke ontwikkeling

Lees meer